Taifid ón Tionól Forbartha 🎁📽️

Dec 21, 2023

Tá an Nollaig buailte linn ach na síofraí ag an Mol Thuaidh le Gaeloideachas fós ag obair go dian! Rinneadh taifead ar an gcuid is mó de na cuir i láthair ag Tionól Forbartha 2023 agus tá na físeáin curtha ar fáil ar ár gcainéal ar YouTube de réir a chéile. Cheana féin tá ceann amháin do mhúinteoirí bunscoile agus dhá cheann do mhúinteoirí IBL ar fáil; ceann de chéad scoth faoi FCÁT ina measc.

  • <Sainphróifíl an Dea-Oide Tumoideachais: an gort fós le treabhadh> leis an An Dr Sarah Ní Dhuinnín, Ollscoil Luimnigh (IBL)
  • <FCÁT – Cad iad na bealaí is éifeachtaí le tacú le sainmhúinteoirí iar-bhunscoile teanga a chomhtháthú ina gcuid ábhar? Cás-staidéar ar chur chuige déach: pleanáil agus forbairt ghairme.> le Caitlín Ní Ruanaidh, Coláiste Feirste, Béal Feirste (IBL)
  • <Cúrsaí ETIM – conas iad a chur le chéile?> le Miriam Ní Riain, Ollamh Cúnta i Mataoideachas, Scoil an Oideachais ETIM, Nuálaíocht & Staidéar Domhanda, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (BL)

💡 Lean Gaeloideachas ar YouTube agus beidh tú ar an eolas faoi gach físeán chomh luath agus atá siad ar fáil.