Products

Cart

Taitneamh agus Tairbhe leis an Teanga Ó Bhéal!

by | Sep 9, 2021 | Event, Múinteoirí

3 Samhain ag 16.00 ar Zoom

Aoichainteoir: Máire Ní Ghráinne, Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Co. na Gaillimhe

Dírithe ar: Múinteoirí agus Príomhoidí Bunscoile

Is ceardlann phraiticiúil í seo a dhíríonn ar an Teanga ó Bhéal sna hardranganna ag an mbunleibhéal. Tá an cur chuige cumarsáideach mar chuid lárnach de gach seomra ranga tumoideachais, ach chuir dúnadh na scoileanna bac ar roinnt den chleachtas seo le bliain go leith anuas. Cuireann an cheardlann cúpla moladh chun tosaigh chun an bhearna seo a líonadh. Dírítear sa seisiún ar ghníomhaíochtaí taitneamhacha agus tairbheacha a spreagann úsaid agus sealbhú teanga laistigh agus lasmuigh den tseomra ranga. Beidh an cheardlann seo cabhrach do mhúinteoirí na n-ardranganna atá ag lorg seifteanna spraíúla chun scileanna ginchumais a ndaltaí a fhorbairt agus a fheabhsú.

Is múinteoir bunscoile í Máire atá ag teagasc sa suíomh tumoideachais le deich mbliana anuas. Bhain sí a bunchéim san oideachas agus sa tsíceolaíocht amach in 2010 agus d’fhill sí ar Choláiste Mhuire gan Smál in 2018 chun tabhairt faoin M.Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. “Sintéis chun Scafaill: Léirbhreithniú comhtháite ar chomhtháthú an ábhair agus na teanga sa tumoideachas” teideal an tráchtais a d’aighnigh sí. Tá suim faoi leith ag Máire sa scríbhneoireacht Ghaeilge, sa luath-thumoideachas agus i gcomhtháthú ábhair agus teanga sa seomra ranga. Faoi láthair tá sí ag feidhmiú mar mhúinteoir tacaíochta teanga i nGaelscoil Mhic Amhlaigh, Co. na Gaillimhe.

Cláraigh anseo agus seolfar nasc chugat ar lá an tseimineáir. Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar an fhoirm ag 12.00 ar an lá.
  • Scríobh anseo aon cheist atá agat don phainéal. Déanfar iarracht na príomhcheisteanna a fhreagairt ar an oíche. Ní féidir ceisteanna a chur le linn na hócáide féin.