Treoracha ón Aonad Um Oideachas Gaeltachta maidir le scoláirí ón Úcráin

Apr 26, 2022

Fáiltíonn Gaeloideachas roimh na treoracha ón Aonad Um Oideachas Gaeltachta maidir le huaireanta tacaíochta teanga breise atá á gcur ar fáil do scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lán-Ghaeilge chun tacú le forbairt scileanna teanga na scoláirí ón Úcráin. Molann Gaeloideachas foirne na scoileanna, agus a bpobail, as an bhfáilte Gaelach atá siad a chur roimh mhuintir na hÚcráine. Tá súil ag Gaeloideachas go mbeidh an tacaíocht bhreise seo mar mhúnla do chóras chun tacú le scoileanna Gaeltachta & lánGhaeilge a bhíonn ag freastal ar dhaltaí a thagann isteach sa gcóras oideachais gan cumas i nGaeilge acu. Tá na treoracha do scoileanna sa Ghaeltacht anseo agus do na scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht anseo. Ní mór do scoileanna iarratas a dhéanamh ar na huaireanta tacaíochta teanga seo ar fhoirm U-TACAÍOCHT TEANGA 2022.