Tugann an tAire McHugh cuireadh do thuismitheoirí rogha pátrúnachta a léiriú do cheithre scoil nua atá le bunú i 2020

by | Dec 3, 2019 | Ginearálta, Múinteoirí, Scoileanna Nua, Tuismitheoirí

Inniu (Déardaoin, 28 Samhain) ghríosaigh an tAire Oideachais, Joe McHugh, T.D., tuismitheoirí agus caomhnóirí chun a dtuairimí a léiriú ar an bpróiseas pátrúnachta do cheithre bhunscoil atá le bunú an bhliain seo chugainn.

Tá cuireadh á thabhairt do mháithreacha, aithreacha agus caomhnóirí leanaí atá le rollú i mbunscoil idir 2020 agus 2024, i gcodanna de Bhaile Átha Cliath agus de Chorcaigh, an suirbhé ar líne a chomhlánú.

Beidh na hiar-bhunscoileanna nua á mbunú i mí Mheán Fómhair 2020 mar thoradh ar thiomantas an Rialtais infheistiú go trom san oideachas, le 44 scoileanna nua ar an iomlán á mbunú idir 2019 agus 2022.

Is féidir an suirbhé ar líne do thuismitheoirí a rochtain anseo: https://patronage.education.gov.ie

Fanfaidh an suirbhé ar oscailt go dtí 22 Nollaig don cheithre bhunscoil a bheidh ag freastal ar na ceantair seo a leanas:

  • Carraig Uí Leighin
  • Domhnach Bat
  • An Caisleán Nua, Ráth Cúil, Teach Sagard, Iarthar na Cathrach
  • An Naigín, Cill Iníon Léinín, Dún Laoghaire Ráth an Dúin, Coill na Silíní

Ag eascairt ó na bearta a fógraíodh le déanaí chun an rochtain ar oideachas trí mheán na Gaeilge a mhéadú mar chuid den phróiseas pátrúnachta, ainmníodh dhá scoil nua, i nDomhnach Bat agus i dTeach Sagard/Iarthar na Cathrach, mar scoileanna lán-Ghaeilge.

Sa dá limistéar pleanála eile – Carraig Uí Leighin agus An Naigín_Cill Iníon Léinín_Dún Laoghaire Ráth an Dúin/Coill na Silíní, is féidir le tuismitheoirí agus caomhnóirí a thabhairt le fios an mb’fhearr leo Béarla nó Gaeilge a bheith mar an teanga teagaisc.

Tugann an suirbhé deis do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí an múnla pátrúnachta is fearr leo a roghnú.

Agus é ag tabhairt cuiridh do dhaoine páirt a ghlacadh sa suirbhé ar líne, dúirt an tAire McHugh: “Deis iontach atá anseo do mháithreacha, d’aithreacha agus do chaomhnóirí cuidiú le cruth a chur ar an oideachas sa todhchaí.

“Beidh mianta tuismitheoirí agus caomhnóirí, mar aon le méid na héagsúlachta atá ar fáil cheana féin sna ceantair seo, ríthábhachtach sna cinntí a dhéanfar faoi na cineálacha scoileanna a bheidh againn sa todhchaí. Molaim don oiread daoine agus is féidir a bhfuil cónaí orthu sna ceantair agus a bhfuil leanaí acu a bheidh ag freastal ar an mbunscoil sna blianta atá le teacht guth a bheith acu.”

Déanann an Grúpa um Bhunú Scoileanna Nua (GBSN) maoirseacht ar an bpróiseas pátrúnachta do scoileanna nua.

Déanann an Grúpa seo, a bunaíodh i 2011 chun comhairle a chur ar an Aire faoi phátrúnacht scoileanna nua, anailís ar na suirbhéanna ar líne agus critéir eile a mheas sula ndéantar moladh a eisiúint.