Ceardlann ar chonas tacú le páistí agus a teaghlaigh agus iad ag filleadh ar an naíonra nó ag tosú ann le linn Covid 19.

File Type: pdf
Categories: Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sleamhnáin | Slides
Tags: Aistriú | Transitions, FGL | CPD, Tumoideachas | Immersion