Rannta agus amhráin ón dlúthdhiosca Picnic Teidí le Sadhbh Rosenstock

Mar chuid dár gcainéal ar YouTube tá an seinnliosta Rannta agus dánta do leanaí óga le níos mó ná 35 físeán.

Tá físeáin ar fáil do rannta agus amhráin ón dlúthdhiosca Picnic Teidí le Sadhbh Rosenstock ar

Tá an seimineár Sealbhú Teanga tríd an gCeol; Ceol sa Naíonra a thug Sadhbh ar fáil anseo ar YouTube. Seo thíos na príomhsmaointe clúdaithe:
*Rannta agus amhráin
*Éisteacht agus freagairt do phíosa ceoil
*Drámaíocht nó spraoi le puipéad tríd an gceol
*Canadh i ngrúpaí nó i mbeirteanna
*Túsfhuaimeanna
*Siollaí gaoithe

File Type: pdf
Categories: Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sleamhnáin | Slides
Tags: FGL | CPD, Tumoideachas | Immersion