Amhráin & Rannta: - Bogaimis ár gcos - Seán agus Brídín - Cad é an gléas? - An Trá - Liam Beag a’ Néilín - Buail do bhosa - Humptaí Dumptaí - Andaí Falsa - An Fhearthainn - An Ghráinneog agus eile - Máirín Bhán - Péint is scuab is páipéar - Téidí Beag Buí - Nóiníní bána

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa naíonra | Use in the naíonra
Tags: Litearthacht | Literacy, Stór focal | Vocab, Tumoideachas | Immersion