Seimineár ar líne le Christine Ní Chathasaigh, Gaelcholáiste Luimnigh; cathaoirleach Dr Seán Mac Corraidh, Coláiste Ollscoile Naomh Muire.

Príomhphointí an tseimineáir:

  • An t-ábhar agus an teanga
  • Obair Bhaile: Seicliosta
  • Scrúduithe/Measúnaithe/Cur i láthair
  • Cruinneas agus Ceartúcháin
  • Ranganna Praiticiúla
  • Áiseanna

An taifead: https://www.youtube.com/watch?v=7uk8OXkb0wU

Níos mó sonraí ar fáil sa PDF nasctha leis an leathanach seo.

File Type: pdf
Categories: Eolas | Information, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides
Tags: FGL | CPD