Sraith 50 físeán a bhfuil sé mar sprioc léi foghlaim na gramadaí a dhéanamh i bhfad níos éasca agus i bhfad níos spraíúla. Nasctha leis an leabhar Gramadach Gan Stró! agus an suíomh Ranganna.com.

File Type: www
Categories: Ar scoil | Use in school, Eolas | Information, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher
Tags: FGL | CPD, Litearthacht | Literacy