Infografaic ina bhfuil eolas do mhúinteoirí in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge don chomhairliúchán maidir leis an bPolasaí nua don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.

File Type: png
Categories: Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Póstaer | Poster
Tags: Gaeloideachas, Polasaithe | Policies, Tumoideachas | Immersion