Úsáid na teimpléid seo le hiarraidh ar na páistí pictiúir a tharraingt mar gheall ar an aistriú mór chuig an mbunscoil

File Type: pdf
Categories: Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa naíonra | Use in the naíonra
Tags: Aistriú | Transitions