Folúntas: Príomh Stiúrthóir, Naíonra Cholmcille

Folúntas: Stiúrthóir, Naíonra Cholmcille

Dualgais agus Freagrachtaí | Duties and Responsibilities Bheith freagrach do pháistí ó lá go lá. Take day to day responsibility for children. Chun ardchaighdeán cúram a chinntiú sa Naíonra. Ensure high standards of care at the Naíonra.  Curaclam a fhorbairt de réir...