Ag Spreagadh Leanúnachais idir an bhunscoil & iar-bhunscoil lánGhaeilge/Gaeltachta

Jan 19, 2022

Beidh Gaeloideachas ag eagrú an dara cruinniú  ar líne ar an téama  “Ag cothú leanúnachas idir na leibhéil bunscoile agus iar-bhunscoile san earnáil lánGhaeilge  agus Gaeltachta” ar an  Luan 7 Feabhra  ón 11.30-12.30. Tá na cruinnithe seo á reáchtáil mar chuid d’fheachtas Ar Aghaidh Linn atá Gaeloideachas a reachtáil le bliain anuas. 

Is iad aidhmeanna na gcruinnithe  agus an fheachtais ná : 

 • An leanúnachas san earnáil lán-Ghaeilge idir leibhéal na bunscoile agus leibhéal na hiar-bhunscoile a mhéadú. 
 • Go mbeidh scoileanna  ag foghlaim óna chéile agus ag roinnt smaointe agus cleachtais.   
 • Aimsiú cén chaoi ar féidir le Gaeloideachas  tacú libh sa bpróiseas seo. 

  Ag an gcruinniú labharfaidh triúir príomhoidí ar a dtaithí féin ag earcú scoláirí nua  – Brian Ó Maoilchiaráin, Príomhoide Choláiste an Achréidh, Co na Gaillimhe;  Donnachadh Ó Cróinín, Príomhoide Choláiste Charraig Uí Leighin, Co Chorcaí;  Toirdealbhach Ó Lionáird, Príomhoide Choláiste Ghobnatan, Co Chorcaí.

  Roinnfidh na príomhoidí seo na cleachtais earcaíochta – an phoiblíocht agus an mhargaíocht a dhéantar ina scoileanna féin agus labharfaidh siad chomh maith ar na dúshláin a bhíonn acu. 

  Beidh plé oscailte agus ceisteanna ann i ndiaidh na gcur i láthair. Beidh fáilte roimh bhur dtuairimí agus bhur moltaí maidir leis an gceist.  

  Ar na gníomhaíochtaí eile atá pleanáilte don scoilbhliain seo tá:  

  • Nuachtlitir ina mbeidh an t-eolas/moltaí a bhailítear óna cruinnithe. 
  • Seimineár dírithe ar thuismitheoirí ar Cén Fáth a Roghnófa Gaelscoil 
  • Seisiún ar an ábhar ag an Tionól Forbartha 2022 

  Is féidir clárú don chruinniú ar an Luan 7 Feabhra  ón 11.30-12.30 ag an nasc thíos. 

  Beidh míle fáilte romhat.