Cruinniú Earnála na nIar-Bhunscoileanna

Mar 22, 2024

Beidh Gaeloideachas ag reáchtáil cruinniú earnála ar-líne do na hiar-bhunscoileanna roimh Cruinniú Ginearálta na heagraíochta (a bheidh ar siúl ar an 17 Aibreán). Dá réir beidh cruinniú á reáchtáil do na hIar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar an Luain 15 Aibreán ag 14.00Seo chugat an nasc don chruinniú.

Thíos uaidh seo tá dréachtchlár don chruinniú:

  • Aithne a cur ar bhaill reatha agus nua Bord Stiúrtha Gaeloideachas
  • Nuashonrú maidir le gníomhaíochtaí Gaeloideachas i réimse na hearnála

Ní leanfaidh an cruinniú ach 1/2 uair nó mar sin. Bheadh muid buíoch dá bhféadfadh duine ó do scoil freastail ar an gcruinniú seo. Scaip an scéal le’d thoil! Ag tnúth le buaileadh libh ann.