Cruinniú Poiblí: Bhur bPáistí, a dTodhchaí

Nov 16, 2022

Do Pháistí a dTodhchaí

Bígí linn in Óstán an Alex, Baile Átha Cliath 2 ar an 6 Nollaig 2022 ó 20.00-21.00 chun eolas a fháil faoin bpróiseas comhairliúcháin chun polasaí a fhorbairt don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. 

Beidh tionchar fad-tréimhseach ag an bpolasaí nua seo ar thodhchaí na teanga agus na scoileanna lán-Ghaeilge.