Mar a thuigeann tuismitheoirí/cúramóirí bíonn teocht ard ar pháistí ó am go ham. Toisc go bhfuil polasaí againn ar chógais bheadh sé cabhrach dúinn dá gcuirfeá tic sna boscaí ábhartha thíos agus an fhoirm seo a shíniú. Coinneofar an fhoirm go sábháilte i gcomhad do pháiste. Ar uair na práinne nuair nach féidir linn dul i dteagmháil leat nó do theagmháilí práinne ba mhaith linn a chinntiú go bhfuil sé sábháilte cógais fhrith-fhiabhrasacha a thabhairt do do pháiste faoinár gcúram.

File Type: docx
Categories: Cló | Print, Dátheangach | Bilingual, Naíonra | Preschool, Sa naíonra | Use in the naíonra, Teanga | Language
Tags: Gaeloideachas, Polasaithe | Policies, Tumoideachas | Immersion