Sleamhnáin ó Thionól Forbartha 2023. Ceardlann ar an bhealaí spreagúla leis an nGaeilge a chothú mar theanga an tsóisialaithe agus na cumarsáide ag leibhéal na hiar-bhunscoile le Bróna Ní Uallacháin, Coláiste Croí Mhuire, Co. na Gaillimhe. Tá an cheardlann seo feiliúnach do mhúinteoirí iar-bhunscoile.

Roinnfidh Bróna Ní Uallacháin straitéisí uathúla atá i bhfeidhm ina gcuid scoileanna maidir leis an nGaeilge a chur chun cinn, a láidriú agus a shaibhriú mar theanga an tsóisialaithe agus na cumarsáide ar bhonn uile scoile. Pléifear an ceangal idir an scoil agus bunscoileanna áitiúla, conas a spreagtar na scoláirí sna blianta éagsúla, gníomhaíochtaí atá ar bun agus céard a oibríonn dóibh. Anuas air sin, pléifear ról phobal uile na scoile agus conas úinéireacht a thabhairt do na páirtithe éagsúla.

I measc na réimsí a phléifear, beidh:

  • Ról na drámaíochta agus na nEalaíon Béil chun iompar teanga agus smaointe a spreagadh
  • Freagracht agus úinéireacht sna scoláirí a chothú (Laochra Teanga)
  • Imeachtaí nuálacha Gaelacha a eagrú
  • Féiniúlacht na scoláirí a shainiú agus a chothú

Déanfar tagairt do Bheatha Teanga de chuid Gaeloideachas agus conas a bhaintear leas as an acmhainn seo go praiticiúil. Breis eolais: www.beathateanga.ie 

Rugadh agus tógadh Bróna Ní Uallacháin le Gaeilge i gceantar Oirialla i gCo. Lú. Tá sí anois ag múineadh i meánscoil bhríomhar Ghaeltachta sa Spidéal i nGaeltacht Chonamara. Ceapadh í mar nascmhúinteoir na Scéime Aitheantais i gColáiste Chroí Mhuire in 2017.

File Type: pptx
Categories: Ar scoil | Use in school, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides
Tags: Beatha Teanga, FGL | CPD, TF2023, Tumoideachas | Immersion