Dréachtsonraíocht T1 do Ghaeilge na hArdteiste

Apr 19, 2021

Capture

Mar is eol daoibh, d’fhoilsigh an Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) dréachtsonraíochtaí nua do Ghaeilge na hArdteiste do scoileanna T1 & T2 le linn mhí Feabhra.  Tá Gaeloideachas ag iarraidh dul i bhfeidhm ar an CNCM an comhairliúchán a chur siar go mbeidh athbhreithniú déanta ar an nGaeilge sa tSraith Shóisearach. Is féidir seasamh Gaeloideachas i leith na ceiste seo agus ceisteanna eile a bhaineann le dréachtsonraíocht T1 a fheiceáil sa bhileog stocaireachta atá ceangailte leis seo. Bheimis fíorbhuíoch daoibh as tacaíocht a léiriú do na héilimh seo.

Bhí plé cuimsitheach i leith na ceiste seo ar chlár Mháirín Uí Gadhra inné, tráth ar labhair Fíona Uí Uiginn thar ceann na heagraíochta faoinár seasamh. Féadfar éisteacht siar leis (éist ó 19.00 ar aghaidh) ag An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra (rte.ie)