Léitheoireacht sa dá theanga: Buntáistí & dúshláin

May 18, 2021

Ócáid i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) le haghaidh Múinteoirí agus Teiripeoirí Urlabhra & Teanga atá ag obair in oideachas trí Ghaeilge. Beidh an chaint seo trí Bhéarla.

An tOllamh Cunta Maria Garraffa, Ollscoil Dhún Éideann Heriot Watt

Dáta: An 25 Bealtaine 4-5pm ar Zoom

Cláraigh anseo: https://www.eventbrite.com/e/reading-in-two-languages-benefits-and-challenges-tickets-152014045101 (Cuirfear nasc Zoom chugat tar éis clárúcháin)

Tá an ócáid ghearr in FGL eagraithe i dtrí chéim a chlúdaíonn cleachtas agus teoiricí ar fhoghlaim na léitheoireachta i níos mó ná teanga amháin.

AN CHÉAD CHÉIM: Sa seimineár labhróidh saineolaí faoi shamhlacha síceolaíocha ar an léitheoireacht i níos mó ná teanga amháin agus faoi shonraí ó thionscadal a rinneadh ar na mallaibh ar léitheoirí Ghaeilge na hAlban.

AN DARA CÉIM: Tar éis an tseimineáir, iarrfar ar mhúinteoirí a gcuid taithí a phlé maidir le múineadh na léitheoireachta sa Ghaeilge agus na dúshláin a bhaineann leis.

AN TRÍÚ CÉIM: Déanfar plé ar threoracha le haghaidh tacaíocht léitheoireacht na Gaeilge.

Cad a fhoghlaimeoidh tú?

  • Na príomhghnéithe de thuiscint na léitheoireachta i níos mó ná teanga amháin
  • Gnéithe atá leochaileach i bhfoghlaim léitheoireachta i mionteangacha
  • Céimeanna chun tuiscint na léitheoireachta a rianú
  • Dea-chleachtas le haghaidh pobail dhátheangacha.

Maria Garraffa – is Ollamh Cunta sa tSícitheangeolaíocht í Maria agus tá PhD san Eolaíocht Chognaíoch in éineacht le BE sa Teangeolaíocht aici. Déanann sí taighde feidhmeach a dhíríonn ar shealbhú teanga i gcúinsí éagsúla a bhaineann le díth shóisialta agus chogníoch, mar shampla, cás páistí inimirceach, páistí a bhfuil lagú foghlama acu, agus cainteoirí mionteangacha.