Nuachtlitir an Bhunleibhéil 17 Samhain 2020

Nov 20, 2020

Teimpléid Nuachtlitreacha Gaeloideacahs

Fóineolaíocht & Litearthacht – Sraith Seimineár Gaeloideachas

Beidh an chéad seimineár eile do bhunscoileanna sa tsraith thuas ar bun trathnóna anocht ag 7.00i.n. Clúdófar straitéisí praiticiúla leis an fheasacht fóineolaíochta agus scileanna litearthachta a fhorbairt sna bunranganna….

Léigh an Nuachtlitir iomlán anseo