Nuachtlitir an Mhata do Naíonraí

Oct 8, 2020

Mata do Naíonraí PNG

Mata & an Luathuimhearthacht sa Naíonra

Tá an-áthas ar Gaeloideachas an nuachtlitir speisialta seo do Sheachtain Mhata na hÉireann a roinnt libh. Gheobhaidh léitheoirí blaiseadh beag anseo de roinnt de na hacmhainní éagsúla atá ann le cúrsaí mata agus luathuimhearthachta a phlé ag leibhéal an naíonra. Féach ar an nuachtlitir anseo: https://mailchi.mp/e0e7e4c61ad6/ag-aistri-chuig-an-iar-bhunscoil-ln-ghaeilge-agus-ghaeltachta-5090673

Trí réimse leathan gníomhaíochtaí agus súgartha sa naíonra, bíonn páistí óga ag forbairt a gcuid tuisceana ar an uimhearthacht agus an teanga a bhaineann léi go rialta. Is féidir le múinteoirí naíonra seo a éascú trí threalamh agus gníomhaíochtaí faoi leith a chur ar fáil. 

Bainigí leas agus taitneamh as na hacmhainní seo!

Sa Nuachtlitir seo: