Nuachtlitir an Mhata don Bhunleibhéal

Oct 8, 2020

Mata an Bhunleibhéil GIF

Mata & an Uimhearthacht sa Bhunscoil

Tá an-áthas ar Gaeloideachas an nuachtlitir speisialta seo do Sheachtain Mhata na hÉireann a roinnt libh. 

Tá go leor acmhainní mata ar fáil i nGaeilge don bhunleibhéal. Ina measc, tá acmhainní úsáideacha ar fáil ó Cúla 4 ar Scoil, an tÁisaonad, CCEA, an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, an tSeirbhís um Fhorbhairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí agus eile. Féach ar an nuachtlitir anseo: https://mailchi.mp/adee5aba56e8/ag-aistri-chuig-an-iar-bhunscoil-ln-ghaeilge-agus-ghaeltachta-5090709

Ná déan dearmad go bhfuil acmhainní luachmhara do gach ábhar ar fáil in eolaire agus i mbunachar COGG. Is féidir teacht ar na hacmhainní Gaeilge don tSeachtain Mhata ar a suíomh anseo.

Bainigí súp as na hacmhainní atá roghnaithe againn thíos! 

Sa Nuachtlitir seo: