Films for Nollag on Cúla4

Dec 20, 2023

I’m sure everyone knows that Cúla 4 was established as a television channel this year but maybe not everyone of ye has seen the great Christmas selection that they’ve made available. Between films, Christmas special editions and worksheets there is loads for every class and every family’s leanaí. As an added feature some of the films are linked to books that are available to buy, such as An Garbhán (Gruffalo), An Garbhán Óg agus An Seilide Agus An Míol Mór. Nollaig Ghaelach shona daoibh ar fad!

Táim cinnte go bhfuil a fhios ag ‘chuile dhuine gur bunaíodh Cúla 4 mar bhealach teilifíse i mbliana ach b’fhéidir nach bhfuil an rogha iontach atá acu don Nollaig feicithe ag gach duine go fóill. Idir scannáin, cláracha Nollag agus bileoga oibre tá neart ann do gach rang agus do gach clann. Mar bhuntáiste breise tá roinnt de na scannáin nasctha le leabhra atá ar fáil, ar nós An Garbhán, An Garbhán Óg agus An Seilide Agus An Míol Mór. Nollaig Ghaelach shona daoibh ar fad!