Gaelscoil an Eiscir Riada

Cluain Calga, An Tulach Mhór, Co. Co. Uíbh Fháilí, R35 YP90

  • Principal/Director: Donna Ní Mháirtín

Denomination: Caitliceach

Established: 1993

Contact Details

Telephone: 057-9352058

Location