Naíonra Céimeanna Beaga

f/ch: Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Gleann Aibhne, Bóthar an Ghoirt, Inis, Co. Co. an Chláir, V95 DW35, Ireland

  • Principal/Director: Katie Uí Chaoimh

DCYA identifier: 15CE0199

Contact Details

Website: ww.gmci.ie/naionra

Telephone: 086 2114881

Other Details

Participating in ECCE Scheme

TEG Qualification

Private Service

Location