Naíonra Chaisleán Nua

An Caisleán Nua, Cluain Meala, Co. Co. Thiobraid Árann, E91YE39

  • Principal/Director: Máire Ní Lonergáin

DCYA identifier: 09 TS 0049

Contact Details

Telephone: 052 61 36068

Other Details

Participating in ECCE Scheme

Community Service

Location