Scoil Náisiúnta Cheathrú Thaidhg

Ros Dumhach, Béal an Átha, Co. Co. Mhaigh Eo, F26HP11

  • Principal/Director: Bríd Ní Sheighin, Uasal

Denomination: Caitliceach

Contact Details

Telephone: 097-88953

Other Details

Gaeltacht School

Location