Sraith Seimineár 23 Feabhra – 24 Márta.

Feb 11, 2021

thumbnail image022

Beidh sraith iontach seimineár ar líne ag Comhairle na Gaelscolaíochta amach idir 23 Feabhra agus an 24 Márta. Is féidir clárú do na seisiúin éagsúla ag na naisc thíos nó téigh chuig an suíomh anseo. Reactálfar gach seimineár ar Zoom agus rachaidh nasc amach roimh ré le teacht ar gach ceann.

23 Feabhra  Straitéisí CLIL sa tSeomra Ranga Staire ag EC3 le Caitlín Ní Ruanaidh, Coláiste Feirste  15:45-16:30 Cláraigh anseo 

24 Feabhra  Modhanna praiticiúla agus réadúla leis an teicneolaíocht a úsáid in earnáil na Gaelscolaíochta le Séamas Mac Eochaidh, Gaelscoil na gCrann 15:45-16:30 Cláraigh anseo

1 Márta  Cúngú Curaclaim i gComhthéacs Covid? Tosaíochtaí sna Luathbhlianta – Seimineár 1 le hÁine Andrews, Altram  15:45-16:30 Cláraigh anseo

2 Márta Mental Health and Trauma Awareness  le hUrsula Mackel, Naomh Colm  15:45-16:30 Cláraigh anseo

4 Márta  Sealbhú agus Caomhnú Teanga: Cur Chuige Praiticiúil le Rannpháirtíocht ghníomhach ar líne a spreagadh ag leibhéal na hIarbhunscolaíochta le Sinéad Nic Stiofáin, Scoil Chuimsitheach Ciaráin 19:00-20:00  Cláraigh anseo

8 Márta Cúngú Curaclaim i gComhthéacs Covid? Tosaíochtaí sna Luathbhlianta – Seimineár 1 le hÁine Andrews, Altram 15:45-16:30 Cláraigh anseo

9 Márta Saibhrigh agus fairsingigh do chuid Gaeilge don tseomra ranga leSeán Mac Corraidh, Coláiste Ollscoile Naomh Muire 15:45-16:30 Cláraigh anseo

10 Márta  An Chianfhoghlaim le Croí – Ag tabhairt faoin tréadchúram le linn na dianghlasála le hEmer Mhic an Fhailí agus Mary Uí Dhaimhín, Coláiste Feirste 15:45-16:30 Cláraigh anseo

22 Márta  Focloir.ie agus teanglann.ie: áiseanna úsáideacha don tseomra ranga le Pádraig Ó Mianáin 15:45-16:30 Cláraigh anseo

24 Márta  Mathematical Calculation Strategies le Robert Thompson agus Ashleigh Maw, An tÚdarás Oideachais 15:45-16:30 Cláraigh anseo