Ábhar Léitheoireachta

Oct 22, 2023

An Mac Tíre a raibh faitíos an domhain air le Orianne Lallemand

Bíonn faitíos ar Mhac Tíre i gcónaí, agus bíonn na mic tíre eile ag gáire faoi. Ceapann sé nach mac tíre ceart é. Ní thuigeann a mhuintir féin é ar chor ar bith! Ar deireadh, socraíonn sé imeacht amach faoin domhan mór agus é sa tóir ar an misneach.

Sraith trí phictiúrleabhar don aoisghrúpa 4-7 mbliana. Sna scéilíní deasa seo is iad na rudaí céanna a dhéanann imní do Mhac Tíre agus a bhíonn ag déanamh imní do gach páiste — an grá; siúl ar scoil; a bheith cróga, srl.

D’fhéadfaí an leabhar seo a léamh le téamaí agus mothúcháin éagsúla a phlé: eagla, crógacht, misneach, feiniúlacht, fás agus forbairt, féincheistiú, éagsúlacht.

 

An Drúchtín agus an Seilide le hOein DeBhairduin

Seo leabhar nuafhoilsithe ó Little Island Books agus Skein Press atá fréamhaithe i dtraidisiún scéalaíochta an Lucht Siúil. Is fáthscéal séimh é seo faoi éagsúlacht, féinghlacadh agus léargais éagsúla ar an domhan. Tá ceacht sa bhfáthscéal faoi fhéinghlacadh, bród féiniúlachta agus faoi rudaí a dhéanamh ar do bhealach féin. D’fhéadfaí an leabhar seo a léamh le páistí níos óige agus plé suimiúil ranga a bheith ann ar roinnt de na ceisteanna agus téamaí a chíortar ann.

Treoir léitheoireachta ar fáil anseo.