Online resources for families 👨‍👩‍👧‍👦

Feb 26, 2024

This document outlines some of the resources available on line for families with young children in a Naíonra or Gaelscoil. There is an QR Code with each link so that this document can be shared as a PDF or printed for parents. The page would be ideal as part of a welcome bundle for parents upon registration of their child.

Acmhainní do Theaghlaigh Gaelacha

Seo cáipéis le cuir síos ar roinnt áiseanna ar líne do theaghlaigh le clann óg i Naíonra nó i nGaelscoil. Tá cód MF (QR) curtha le gach nasc agus mar sin is féidir an cháipéis seo a scaipeadh mar PDF nó mar bhileog chlóite do thuistí. Bheadh an leathanach go maith mar chuid de phacáiste do thuismitheoirí nua ag am chlárúcháin.