Cláraigh le freastal ar Chruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas

Step 1 of 3

 • Tá trí mhír i gceist leis an bhfoirm seo:

  1. Sonraí na Scoile
  2. Comhaltaí
  3. Ainmniucháin
  Tá míreanna 1 agus 2 éigeantach agus mír 3 roghnach.

  Tabhair faoi deara gur an 6 Aibreán 2022 an spriocdháta - ní ghlacfar le hainmniúcháin i ndiaidh an dáta sin.
 • Sonraí na Scoile

 • Seolfar cóip den fhoirm seo agus aon chomhfhreagras ina leith chuig an seoladh ríomhphoist seo.