Cúntóirí Iar-scoile de dhíth i mBaile Locha Riach

May 31, 2024

Fáiltíonn Naíonra Tigh na Sí, Baile Locha Riach, Condae na Gaillimhe, roimh iarratais ar phost mar Chúntóir Iar-scoile. Tá postanna lánaimseartha agus páirtaimseartha ar fáil le conarthaí ar théarma seasta, ag tosnú ag deireadh Lúnasa 2024. Is iad na príomhdhualgais a bheas ar an gcúntóir ná tacaíocht a thabhairt do na leanaí chun obair bhaile a dhéanamh chomh maith le gníomhaíochtaí a mhaoirsiú. 

Ní mór d’iarrthóirí grá agus tuiscint nádúrtha a bheith acu ar leanaí agus a bhforbairt. Níl cáilíochtaí ag teastáil le haghaidh an phoist seo, ach bheadh siad buntáisteach. Mar gheall ar go bhfuil Naíonra Tigh Na Sí tiomanta do chur chun cinn na Gaeilge i mBaile Locha Riach, tá Gaeilge mhaith labhartha riachtanach don phost agus cuireann an naíonra fáilte roimh iarratais ó fhoghlaimeoirí chomh maith le daoine atá líofa sa teanga.

Seoltar iarratais agus CV roimh 5.00 i.n. Dé Máirt, 18 Meitheamh 2024 chuig: tighnasi@gmail.com