Cúpla dáta le cur sa dialann: Laethanta Feasachta

Nov 16, 2023

An eagraíonn do naíonra nó scoil aon ghníomhaíochtaí faoi leith le feasacht a ardú ar éagsúlacht nó riachtanais speisialta nó le héagsúlacht nó ionchuimsiú a cheiliúradh ar dhátaí faoi leith? Seo roinnt dátaí mar spreagadh breise daoibh:

3 Nollaig: Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas

10 Nollaig: Lá Chearta an Duine

4 Eanáir: Lá Domhanda Braille

1 Márta: Lá Idirnáisiúnta um Chathaoireacha Rothaí

3 Márta: Lá Domhanda na hÉisteachta

21 Márta: Lá Idirnáisiúnta Siondróm Down

2 Aibreán: An Lá Domhanda Feasachta ar Uathachas

Mí Aibreáin: An Mhí Dhomhanda Feasachta ar Uathachas