An Evidence Based Guide to Autism and Bilingualism

Treoir maidir leis an uathachas agus an dátheangachas. Roinntear taighde, sainmhínithe agus straitéisí praiticiúla ann chun tacú le páistí agus daoine óga uathacha rochtain a bheith acu ar an gcuraclam. Cé go bhfuil an treoir bunaithe ar an mBéarla mar Theanga Bhreise (EAL), tá ábhar machnaimh ann do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta freisin.

An Tumoideachas Gaeilge Sna Luathbhlianta; Treoir Do Choistí | Irish-Medium Early Years Immersion Education Guidance For Committees

This document from Altram © is directed at the management committees of voluntary Irish-medium preschool settings. It provides basic information and recommendations to management committees so that they may formulate and implement policies and practices which will support the provision of high quality Irish Medium Early Years Immersion education.