Bileoga Oibre do Naíonraí

Bileoga oibre do leanaí óga le híomhánna le dathú agus iad ainmnithe i nGaeilge amháin: glasraí, torthaí, ainmhithe, feithidí, éin, plandaí, ceann, colainn, éadaí, daoine, an clós súgartha, an loch, an trá, an fharraige, an Nollaig.

Pas Ausome

Is pas é seo ó AUsome Training a bhféadfaí a úsáid chun tacú le páistí a gcuid riachtanas a chur in iúl do scoileanna, clubanna agus in aon áit eile a mbeadh sé cabhrach. Is féidir le tuismitheoirí é a phriontáil agus a líonadh lena bpáiste agus is féidir leo é a...