Straitéisí Mata do Pháistí Ardchumais (físeán)

Straitéisí Mata do Pháistí Ardchumais (físeán)

Ceardlann le Cormac Ó Tuairisg, Scoil Éinne agus DigiGael, do mhúinteoirí le daltaí ardchumais sa seomra ranga faoi conas cabhrú leo trí na hábhair ETIM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic – STEM i mBéarla). Smaointeoireacht...

Ag tacú le páistí uathacha sa Naíonra

Cur i láthair a rinneadh ag Tae agus Plé na Naíonraí ar an 6 DF 2021 le comhrá a spreagadh maidir le bealaí chun tacú le páistí uathacha barr a gcumais a bhaint amach sa naíonra. Tá naisc ann chuig acmhainní seachtracha úsáideacha agus ábhar machnaimh ann do naíonraí maidir le cleachtais éagsúla.