Foirm Iarratais

Le Chéile Trí Ghaeilge 2022

 • Sonraí Bainc an Naíonra / na Scoile

  Íocfar an deontas trí aistriú bainc – chuige sin tá na sonraí seo a leanas riachtanach.
 • Sonraí an Imeachta

 • Le do thoil, cinntigh go gcuireann tú do naíonra/scoil féin san áireamh. Luaigh an uasmhéid, le do thoil, le cinntiú go mbeidh soláthar déanta againn dó sa bhuiséad.
 • Is gá go mbeadh ar a laghad naíonra nó scoil amháin eile ainmnithe anseo.
 • Is leor dáta a roghnú sa mhí céanna mura bhfuil dáta deimhnithe. Cabhraíonn sé linn ár mbuiséad a phleanáil.
  DD slash MM slash YYYY
 • Ní gá a bheith mionsonrach, seo díreach go mbeimid in ann tagairt a dhéanamh dó in aon comhfhreagras, m.sh. Tráth na gCeist, picnic, comórtas fichille, corn peile, lá scléipe, turas, ceardlann srl.
 • Tacaíonn Le Chéile Trí Ghaeilge le scoileanna le cur i bhfeidhm Beatha Teanga; cur chun cinn na Gaeilge mar theanga na cumarsáide, an spraoi agus an tsóisialaithe.

  Cén caibidil(í) as Beatha Teanga a nascann le bhur n-imeacht?
 • Ballraíocht

 • Tá Le Chéile Trí Ghaeilge teoranta do naíonraí a chláraigh staitisticí le Gaeloideachas, agus do scoileanna a bhfuil ballraíocht acu linn. Is féidir le scoileanna ballraíocht a lorg anois mura bhfuil sé ag an scoil cheana féin.

  Maireann ballraíocht don tréimhse ó Mheán Fómhair go Lúnasa na bliana reatha.