Folúntas: Bainisteoir an ITT, Indreabhán

Jan 31, 2024

Fáiltíonn an Crann Taca / Ionad Tacaíochta Teaghlaigh (ITT), Indreabhán, Condae na Gaillimhe roimh iarratais ar phost mar Bhainisteoir Cúraim Leanaí. Beidh an té a cheapfar freagrach as riaradh agus bainistiú sheirbhísí an ITT ina n-iomláine, idir na seirbhísí naíolainne, naíonraí, chlubanna bricfeasta agus seirbhísí iarscoile.
Ní mór d’iarrthóirí taithí bainistíochta agus riaracháin a bheith acu. Tá caighdeán maith Gaeilge riachtanach don phost. Bheadh cáilíocht sa réimse cúraim leanaí ina bhuntáiste.
Scála tuarastail: €39,000 go €42,000 in aghaidh na bliana

Seoltar iarratais agus CV faoina 5.00 i.n. Dé Luain, 12 Feabhra 2024 chuig ittancranntaca@gmail.com nó:
An Rúnaí,
An Crann Taca / Ionad Tacaíochta Teaghlaigh
Na hAille,
Indreabhán,
Condae Na Gaillimhe.

Beidh eolas breise ar fáil maidir le sonraí an phoist ach teagmháil a dhéanamh le 091 399199, ar an suíomh idirlín nó ríomhphost a sheoladh chuig ittancranntaca@gmail.com.
Is fostóir comhionannais deiseanna é an ITT.