Folúntas: Bainisteoir do chlub iarscoile Explorers, Scoil Lorcáin

Jun 29, 2023

Tá bainisteoir á lorg do chlub iarscoile ‘Explorers’ atá lonnaithe i Scoil Lorcáin, Baile Átha Cliath. 

Sainchuntas poist

  • Ní mór d’iarrthóirí Gaeilge líofa a bheith acu
  • QQI Leibhéal 7 inmhianaithe 
  • Taithí ar bhainistiú foirne
  • Bónas bliantúil agus polasaí cúraim sláinte le VHI i ndiaidh bliana oibre

 

Príomhdhualgais

Gnáthdhualgais a bhaineann le bainisteoir, ar nós:

  • Baill foirne a stiúradh
  • Plé le tuismitheoirí
  • Freagrach as riaradh agus bainistiú na seirbhíse
  • Gnáthoibríochtaí laethúla eneral day to day operations

 

Uaireanta oibre

30 uair in aghaidh na seachtaine (27.5 uair ar an láthair oibre agus 2.5 uair d’obair riarachán/ullmhúchán)

 

Tuarastal

€17.26 – € 21.19 /uair, ag braith ar thaithí

 

Láthair

Explorers, Scoil Lorcáin, Cearnóg Eaton, Baile na Manach

 

Léiriú Suime

Seol litir iarratais agus CV chuig: explorersafterschool@gmail.com