Folúntas: Bainisteoir Naíonra agus Cúram Iarscoile, Naíonra Chaitlín Maude

Jul 14, 2023

Tá Naíonra Chaitlín Maude ag fáiltiú roimh iarratais do phost mar Bhainisteoir Naíonra agus Cúram Iarscoile. 

“Ag Naíonra Chaitlín Maude, táimid bródúil as ár gclár tumoideachas a spreagann an Gaeilge agus ar ár gcultúr Ghaelach. Mar Bhainisteoir, beidh ról tábhachtach agat mar cheannaire ar fhoireann Naíonra agus iarscoile, ag cinntiú curam agus oideachas ardchaighdean a sholathar do leanaí idir 2.5 agus 12 bliain d’aois.”

Gach Eolas Anseo

Seol CV agus litir clúdaigh chuig naionra.cm@gmail.com. 

Spriocdháta: 17 Lúnasa