Folúntas le Naíonra Tigh na Sí, Baile Locha Riach

Jun 13, 2023

Tá Naíonra Tigh na Sí, Baile Locha Riach, ag lorg iarratais do phost mar Príomh Mhúinteoir Naíonra agus Iar-Aire (iar-scoile). Beidh an té atá ceaptha i gceannas ar an seomra Naíonra ar maidin agus ansin leis na daltaí Iar-Aire ón scoil um thráthnóna. Ní mór d’iarrthóirí taithí a bheith acu ag obair le leanaí ó aois 2-12, cáilíocht FETAC léibhéal a 6 i gCúram Leanaí nó níos airde.

Cineál conartha:

  • téarma seasta
  • lán-aimseartha

Duine teagmhála: Yvonne Ní Lionnáin
Ríomhphost: tighnasi@gmail.com
Uimhir ghutháin: 087.235.7953
Spriocdháta: 30/07/2023