Folúntas: Rúnaí i mBunscoil Lán-Ghaeilge

Feb 2, 2022

Tá folúntas ag Gaelscoil Laighean do dhuine cumasach i gcúrsaí rúnaíochta le hoibriú i gceantar na Carraige Duibhe, Co. Bhaile Átha Cliath. 

Béifir ag súil go mbeidh Gaeilge ag an té a cheapfar agus go mbeidh siad in ann léiriú go bhfuil bua eagraíochtúil acu agus gur féidir leo oibriú go héifeachtach le daoine eile. 

Dualgais:

  • An oifig scoile a láimhseáil de réir riachtanas, fiosrúcháin fóin, ríomhphoist a láimhseáil
  • Seirbhís eolais a sholáthar don phobal de réir riachtanas
  • Tacaíocht riaracháin a thabhairt, mar aon le fáiltiú roimh cuairteoirí, tuismitheoirí agus cruinnithe a shocrú
  • Aon dualgais eile a leagfar síos ó am go ham. 

Bheadh na tréithe seo a leanas ag sár iarrthóir:

  • Scileanna idirphearsanta, agus in ann oibriú go neamhspleách agus mar chuid d’fhoireann araon
  • Sárchaighdeán Gaeilge agus Béarla, idir labhartha agus scríofa
  • Scileanna riaracháin, ríomhaireachta agus tuiscint ar chúrsaí Gaelscoile.

Seol do litir iarratais agus CV chuig iarrataisgslaighean@gmail.com roimh 5pm, 11 Feabhra.

Is féidir fiosrúcháin neamhfhoirmeálta maidir leis an bpost seo a dhéanamh le hAoife @ 085 8036710.