Folúntas: Rúnaí Scoile (Ionadaíochta/Páirtaimseartha), Scoil An Duinnínigh

Jan 22, 2024

Ba mhian le Bord Bainistíochta Scoil an Duinnínigh duine a cheapadh mar rúnaí scoile go sealadach. Is post ionadaíochta/páirtaimseartha é seo.

Is bunscoil lán-Ghaeilge Chaitliceach chomhoideachas í Scoil an Duinnínigh a bunaíodh i 1986 atá faoi phatrúnacht Ard-Easpag Dheoise Bhaile Átha Cliath.

Tá caighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa ag teastáil ó iarratasóirí. Iarratais i nGaeilge amháin.

Glacfar le hiarratais trí ríomhphost roimh 17.00 Dé hAoine, 2 Feabhra, 2024. Is gá litir iarratais, sonraí teagmhála do mholtóirí, agus CV a sheoladh chuig foluntas@scoiland.ie agus is féidir tuilleadh eolais faoi chúraimí an phoist a fháil trí ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh céanna.