Folúntas sna Forbacha, Cois Fharraige

Nov 14, 2023

An Chéad Eitilt, sna Forbacha, ag iarraidh cur lena bhfoireann. Tá sé riachtanach go bhfuil cáilíocht Leibhéal 5, ar
a laghad, i gCúram Leanaí (QQI/FETAC nó a chomhionann), ag iarrthóirí agus tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil taithí ag iarrthóirí ag obair agus ag plé le páistí faoi chúig bliana d’aois. Chomh maith le sin, tá sé tábhachtach go bhfuil taithí ag iarrthóirí ar a bheith ag obair mar bhall d’fhoireann.

Le níos mó eolais a fháil, nó le cur isteach ar phost ag an gCéad Eitilt, is féidir teagmháil a dhéanamh leo ag ffcmfurbo@gmail.com nó ar an bhfón ag 091.590.814