Folúntas: Stiúrthóir Cúnta, Naíonra Shliabh Rua, BÁC 18

Jul 27, 2023

Tá Naíonra Shliabh Rua ag fáiltiú roimh iarratais ar phost mar Stiúrthóir Cúnta don scoilbhliain 2023/24.

15-27.5 uair in aghaidh na seachtaine a bheidh i gceist ag brath ar an bhfostaí.

Freagrachtaí
➢ Obair le páistí sa seomra taobh le foireann an Naíonra
➢ Cinntiú go bhfuil ardchaighdeán cúram, sábháilteachta, oideachais agus folláine ann dos na páistí a freatalaíónn ar an tseirbhís
➢ Curaclam a fhobairt agus a phleanáil atá ceangailte le bprionsabail Aistear/Síolta i gcomhpháirt le baill foirne eile

Cáilíochtaí
➢ Gaeilge labhartha
➢ Fetac L5/6 – L7/8 san Luathoideachais/ Cúram Leanaí
➢ Taithí bheith ag obair san Luathoideachas mar bhuntáiste, ach ach níl sé riachtanach
➢ Taithí bheith ag obair mar bhaill foirne
➢ Teastas Garchabair agus Cosaint Leanaí, nó bheith sásta freastal ar chúrsa

Seol CV chuig naionra_sliabh_rua@yahoo.ie

An spriocdháta d’iarratais ná 11/08/2023.