Folúntas: Stiúrthóir Cúnta (Post Gearrthéarmach), Naíonra Shliabh Rua

Dec 11, 2023

Tá Naíonra Shliabh Rua ag earcú Stiúrthóir Cúnta ó Feabhra 2024 – Meitheamh 2024 ar feadh 15-27.5 uair in aghaidh na seachtaine.

Freagrachtaí
➢ Obair le páistí sa seomra taobh le foireann an Naíonra
➢ Cinntiú go bhfuil ardchaighdeán cúram, sábháilteachta, oideachais agus folláine ann dos na páistí a freatalaíónn ar an tseirbhís
➢ Curaclam a fhobairt agus a phleanáil atá ceangailte le bprionsabail Aistear/Síolta i gcomhpháirt le baill foirne eile

Cáilíochtaí
➢ Gaeilge labhartha
➢ Fetac L5/6 – L7/8 san Luathoideachais/ Cúram Leanaí
➢ Buntáiste taithí bheith ag obair san Luathoideachas ach níl sé riachtanach
➢ Taithí bheith ag obair mar bhaill foirne
➢ Teastas Garchabair agus Cosaint Leanaí, nó bheith sásta freastal ar chúrsa

Seol CV chuig Lucilita ag naionra_sliabh_rua@yahoo.ie roimh 12 Eanáir 2024.

Gach eolas anseo: Fógra Folúntais 2024