Múinteoir Ranga Príomhshrutha á earcú ag Gaelscoil Áine, BÁC9

Jul 2, 2021

Folúntas BL

Leibhéal
  Bunleibhéal
Ról
  Múinteoir Ranga Príomhshrutha
Ainm naíonra/scoile
  Gaelscoil Áine
Seoladh
  Bóthar Mobhí, Droim Conrach, Baile Átha Cliath D09XP65
Contae
  Áth Cliath
Cur síos
 

Is gaelscoil nuabhunaithe, ilchreidmheach í Gaelscoil Áine atá lonnaithe i nDroim Conrach. Is é An Foras Pátrúnachta patrún na scoile. Bunaíodh an scoil sa bhliain 2019 le 17 dalta. Tá an-éileamh ar an scoil agus beidh sí ag fás go suntasach sna blianta amach romhainn.

Tá ardchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa riachtanach don phost. Glacfar le hiarratais i nGaeilge amháin trí ríomhphost a sheoladh chuig gaelscoilaine.iarratais2021@gmail.com.

Is post forbartha é seo ar théarma seasta go 22.10.21 agus buanófar an post le cead na Roinne bunaithe ar rollacháin ar 30/9/2021.

Ní mór don iarratasóir a bheith feasach gur post é seo i scoil úr nua agus bheadh solúbthathacht riachtanach don phost seo. Is deis den scoth é seo don iarratasóir ceart, ról iontach gníomhach a ghlacadh i nGaelscoil ilchreidmheach nua le béim ar ardchaighdeán oideachais a chur ar fáil do pháistí i suíomh comhoibritheach, oscailte agus tacúil.

Is buntáiste aon cheann de na buanna seo a bheith ag iarratasóir: 3ú teanga, spórt, ceol, rince, ardscileannna ríomhaireachta, taithí le hAistear. Bheadh taithí múinteoireachta i nGaelscoil ina bhuntáiste chomh maith.

Ní mór don iarratasóir a bheith ar fáil Dé Luain 23.08.21 do lá traenála foirne d’uaireanta Pháirc Uí Chrócaigh. Oide ranga a bheidh ann an chéad lá ach is féidir go n-athróidh na dualgais amach anseo. Déanfar painéal d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú as a dhéanfaidh folúntais sa todhchaí a líonadh laistigh de thréimhse 4 mhí ó dháta na n-agallamh. Gach eolas ar fáil ar EducationPosts.ie: https://www.educationposts.ie/post/view/155574

Suíomh
  https://www.educationposts.ie/post/view/155574
Duine teagmhála
  Niamh Nic Dhiarmada
Ríomhphost
  gaelscoilaine.iarratais2021@gmail.com
Uimhir ghutháin
  (087) 644-5761
Spriocdháta
  08/07/2021