Nuachtlitir RSO, 22MF22

Oct 7, 2022

Tá súil againn go bhfuil sibh ar fad ag socrú isteach go maith sa téarma nua seo agus go raibh briseadh deas agaibh le linn an tsamhraidh. 

Seo an chéad eagrán dár nuachtlitir ar riachtanais bhreise oideachais an téarma seo. Roinnfear eolas maidir le hacmhainní praiticiúla ann, blúiríní taighde, eolas cabhrach do thuismitheoirí agus deiseanna forbartha gairmiúla do mhúinteoirí.

Sa Nuachtlitir Seo:

  • An dátheangachas agus an t-uathachas

  • Bailiúchán acmhainní ar shuíomh Gaeloideachas do pháistí agus dhaoine óga uathacha

  • Podchraoladh nua ó Gaeloideachas agus Ionad Uathachais Choillidh Chanannáin (Middletown)

  • Ábhar Léitheoireachta; i gcló agus ar líne

  • Taighde nua ar RSO

  • Acmhainní nó straitéisí praiticiúla ó naíonraí agus scoileanna eile

Léigh an nuachtlitir ag an nasc thíos: 22.09.22 Nuachtlitir Riachtanais Speisialta Oideachais