Gaelscoil Éadan Doire

Lárionad Gnó Éadain Doire, Éadan Doire, Co. Co. Uíbh Fháilí, R45ED89

  • Principal/Director: Dónal Ó Grádaigh

Denomination: Caitliceach

Established: 2008

Contact Details

Telephone: 046-9773322

Location