Seimineár do Mhúinteoirí & Príomhoidí 16 MF 2020

Sep 10, 2020

Seimineáir Gaeloideachas 2020

Scaradh teanga agus scaradh sóisialta: Tábhacht an diantumtha agus straitéisí praiticiúla ina leith

  • Dr T.J. Ó Ceallaigh, Coláiste Mhuire gan Smál
  • Anna Ní Chartúir, Scoil Sailearna
  • Dónal Ó hAiniféin, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóig

Beidh ceardlann thábhachtach ar siúl ag Gaeloideachas thar Zoom ar an 16ú Meán Fómhair do mhúinteoirí agus phríomhoidí bunscoile ar an tábhacht a bhaineann le tumadh éifeachtach sa teanga ag tús na scoilbhliana seo de dheasca cúinsí a bhaineann le COVID-19. Roinnfear straitéisí praiticiúla agus moltaí le linn na ceardlainne a mbeidh múinteoirí in ann a chur i bhfeidhm ina seomraí ranga féin. Le linn tréimhse dhúnta na scoileanna, ní raibh an teagmháil chéanna ag go leor scoláirí leis an nGaeilge – teagmháil atá riachtanach le cur lena gcuid scileanna agus saibhris teanga. Céard is féidir le scoileanna a dhéanamh anois le cinntiú go bhfuil go leor deiseanna fiúntacha ag na scoláirí bheith diantumtha go héifeachtach sa teanga?

  • Díreofar ar roinnt de na ceisteanna seo le linn na ceardlainne:
  • Conas pleanáil agus cur chuige uile scoile a spreagadh i leith an diantumtha ag tús na scoilbhliana seo?
  • Conas a chinntítear ag leibhéal uile scoile go bhfuil idirghníomhaíochtaí saibhre, comhleanúnacha agus ardchaighdeáin ag na scoláirí?
  • Conas leas a bhaint as an teagasc le cuidiú teicneolaíochta chun tacú le diantumadh a éascú?
  • Céard a bhféadfadh le tuismitheoirí a dhéanamh le cinntiú go mbíonn deiseanna gníomhacha úsáidte ag a bpáistí dá ndúnfaí an scoil arís?

Céadaoin, 16 Meán Fómhair 19.00 ZOOM

Cláraigh don imeacht seo ar ár suíomh anois! 

https://gaeloideachas.ie/claraigh/?lang=ga